CÍLE:

1. Podporovat sociální začlenění znevýhodněných domorodých etnik

2. Usnadnit příslušníkům domorodých etnik přístup ke vzdělání

3. Bojovat proti extenzivnímu odlesňování Amazonie

4. Posilovat sociální odpovědnost

5. Propagovat komunitní venkovský cestovní ruch

6. Udržovat fungující síť organizací

 

AKTIVITY:

1. Usnadnit znevýhodněným obyvatelům přístup ke vzdělání

2. Organizovat workshopy pro cílové skupiny

3. Provádět reforestaci Amazonie původními rostlinnými druhy

4. Vzdělávat v komunitním cestovním ruchu

5. Provádět výzkum a osvětu v oblasti společenské odpovědnosti

6. Připravit nové projekty a smlouvy o spolupráci

7. Věnovat se osvětě a publicitě

 

VÝSTUPY:

  • národní, regionální i mezinárodní publicita problémů domorodých etnik v  Amazonii
  • veřejná diskuze o hospodaření s přírodními zdroji v oblasti Amazonského pralesa
  • podpora iniciativ a podnikání ve sféře komunitního venkovského cestovního ruchu