Konsorcium United for the Development of the Amazon (UNIDA) je unikátní multioborová platforma univerzit, neziskových organizací a soukromých firem, které společně usilují o udržitelný rozvoj Amazonie. Konsorcium vzniklo v červnu 2019 na základě společných vědeckých a především vzdělávacích cílů, kontaktů a zkušeností všech zúčastněných organizací. Koordinaci konsorcia převzala Mendelova univerzita v  Brně s tím, že prvotní impulz dala nezisková organizace Forest.ink z. s., která působí v ekvádorské Amazonii. V  uvedené oblasti členové této organizace spolu se zahraničními partnery dokázali vytvořit unikátní přírodní rezervaci Runahurco o rozloze 89 000 hektarů, která je vzorem pro práci v  dalších regionech, kde bude konsorcium působit, tj. Peru, Kolumbie, Bolívie a Brazílie.

Vizí UNIDA je taková společnost, která si uvědomuje společenskou odpovědnost vůči využívání všech svých zdrojů, jak lidských, tak přírodních.

Posláním UNIDA je vytvořit vzdělávací platformu založenou na základě excelentní mezioborové spolupráce s důrazem na potřeby a zapojení lokálních aktérů.

UNIDA byla založena na ideálech demokracie a humanismu. Členové konsorcia sdílejí nadšení pro práci se znevýhodněným obyvatelstvem z domorodých etnik žijících v  Amazonii. Díky zkušenostem z  této oblasti a zájmu zahraničních partnerských organizací všichni členové společně reagují na potřeby místního obyvatelstva.